Het vertrouwen in de overheid

Gepubliceerd op 28 april 2021 om 16:51

Geschreven door Charissa Lutgens

Ditmaal wijden wij een blog aan het vertrouwen in de overheid. 
Vele van u zullen echter denken: "welk vertrouwen? Ons vertrouwen is al zo vaak geschaad". 

 

Wij kunnen dit dan ook niet ontkennen. De cijfers van het CBS tonen dan ook dat het vertrouwen dat men in de overheid had in 2019 gemiddeld 35% was. Dit is natuurlijk veel te laag. Van de jaren 2020 en 2021 zijn echter nog geen cijfers bekend, maar wij kunnen ons voorstellen dat deze nog lager zullen zijn. Wij hebben immers als volk veel te verduren gehad. Denk bijvoorbeeld aan iets dat kort geleden is gebeurd: de toeslagenaffaire*  en de daarbij behorende uitgelekte ministerraad notulen**. Maar bovenal de coronacrisis. 

 

Maar wie zien wij precies als de overheid? Wanneer men het heeft over de overheid wordt er vaak gedacht aan de Tweede Kamer, hetgeen ook logisch is gezien het feit dat zij een deel van de wetgevende macht* zijn in Nederland. Echter bestaat de overheid uit drie lagen; de centrale overheid, de provincies en de gemeenten. Gelukkig ligt het vertrouwenspercentage in de gemeenten, waar Civilitas zich op focust, een stuk hoger. Namelijk op 40% in 2019, volgens het CBS. 

 

Wij zijn dan ook van mening dat hier nog veel aan moet gebeuren. Vele mensen zijn afhankelijk van de gemeenten gelet op de sociale voorzieningen. Zo ontvingen in 2018 meer dan 448.000 mensen een bijstandsuitkering. Gelet op deze cijfers moet het dan ook anders. Wanneer je afhankelijk bent van de gemeente om in jouw basisbehoeften te voorzien dient er vertrouwen te zijn. 

 

Vertrouwen is in onze optiek een van de meest belangrijke sociale constructies voor een samenleving. Het betreft de bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere groep of persoon. In dit geval de burger en de overheid. Dit kan enkel worden verbeterd wanneer er open en begrijpelijk gecommuniceerd kan worden tussen beiden. Dit is dan ook de missie van Civilitas, open en begrijpelijke communicatie tussen de burger en de gemeenten mogelijk maken, waardoor er meer vertrouwen zal zijn in de overheid. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

* De toeslagenaffaire: een Nederlands politiek schandaal dat ontstond door onterechte fraude verdenkingen met kinderopvangtoeslagen en de hare manier waarop 'verdachten' werden aangepakt. De werkwijze van de Belastingdienst was onrechtmatig, discriminerend en onbehoorlijk. 

** Ministerraad notulen: een schriftelijke weergave van hetgeen is besproken tijdens de ministerraadvergadering betreffende de toeslagenaffaire. Hierin werd besloten de gevraagde informatie niet voor te leggen aan de tweede kamer. 

*** De wetgevende macht: het regeringsstelsel in Nederland is te verdelen in drie machten; de rechterlijke macht, de uitvoerende macht en wetgevende macht. De wetgevende macht bestaat uit het parlement (lees: de eerste en tweede kamer) alsmede de regering (lees: de ministers en de koning).


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.