Een dwangsom is een vergoeding die de gemeente verschuldigd is op het moment dat zij te laat beslissen op uw aanvraag. In bepaalde gevallen, waaronder de aanvraag bijzondere bijstand, kan de gemeente deze verschuldigd zijn. 

Wanneer is de gemeente een dwangsom verschuldigd?

Op basis van de wet is de gemeente een dwangsom verschuldigd indien zij al eerder in gebreken zijn gesteld maar dit niet tot het nakomen van hen verplichtingen heeft geleid, in dit geval: een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Dit doet men middels een ingebrekestelling. Hierin wordt de gemeente gesommeerd alsnog hun verplichtingen na te komen. 

 

De gemeente is na het aflopen van de termijn genoemd in de ingebrekestelling voor elke dag dat zij in gebreke zijn, doch voor ten hoogste 42 dagen een dwangsom verschuldigd. De totale hoogte van de dwangsom is afhankelijk van het aantal dagen dat de gemeente in gebreke is, namelijk:

  • € 23 per dag voor de eerste 2 weken;
  • € 35 per dag voor de volgende 2 weken;
  • € 45 per dag voor de overige dagen.

Gelet op het maximaal aantal dagen is de hoogte van de dwangsom maximaal € 1.442,00*.

 

Indien u de dwangsom wil laten verhalen door Civilitas dient u dit in de applicatie aan te geven. Hierbij gaat u er tevens mee akkoord om 10% van de dwangsom af te staan aan Civilitas. Deze kosten worden in rekening gebracht gelet op administratieve kosten. Dit kost u dus maximaal € 144,20*. 

* Tarieven 2021