De burger

Voor de burger zal het gebruik van Civilitas in beginsel gratis zijn zolang de gemeente waarin de burger woonachtig is, samenwerkt met Civilitas.
Is de gemeente u een dwangsom verschuldigd, vragen wij een kleine vergoeding van 10% van het door u te ontvangen bedrag. (Zie onder het kopje 'Dwangsommen'.)

 

Indien uw gemeente nog niet met ons samenwerkt, geef dit dan aan ons door. Wij kunnen op uw aanvragen contact leggen met uw gemeente. 

De gemeenten

Meer informatie en de kosten en voorwaarden kunnen op aanvraag worden verstrekt. 

 

Neem contact op via het contactformulier of via info@civilitas.nl t.a.v. de financiële afdeling. 

Onderstaande gemeenten werken al met ons samen: