Het verdient de voorkeur aan te geven dat Civilitas is ontwikkeld ter ondersteuning van de burger én de gemeente. 
Wij zijn er niet enkel om u te begeleiden bij gemeentelijke aanvragen, wij zijn er óók om de vertrouwensband tussen de burger en de overheid te verbeteren. 

 

 

Voor wie is Civilitas bedoeld ?

Zoals eerder beschreven, is Civilitas bedoeld voor zowel de burger als de gemeente. Echter bieden wij voor de een andere diensten aan, dan voor de ander. 

 

De burger

De diensten die Civilitas aanbiedt voor de burger zijn veelzijdig. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat men vaak problemen ervaart bij de aanvraag van bijzondere bijstand. Deze problemen doen zich voor bij de aanvraag, het bezwaar én het in de gaten houden van termijnen. Zowel de termijnen die de gemeente zou moeten hanteren, als de termijnen die de burger zelf moet hanteren. 

Om deze problemen te voorkomen bieden wij de volgende diensten aan: 

- Onze applicatie voorziet u van een makkelijke en snelle mogelijkheid om de aanvraag bijzondere bijstand in te dienen; 

- Onze applicatie biedt gratis formats aan om uw eigen bezwaar in te dienen wanneer u het niet eens bent met de beslissing; 

- Onze applicatie is uitgerust met een termijnbewaker, lees hier meer over op de pagina 'Termijnbewaker'; 

- Onze applicatie biedt een gratis format aan om de gemeente in gebreke te stellen wanneer zij te laat zijn met het nemen van een beslissing op uw aanvraag;

- Onze applicatie ondersteunt u met het verhalen van een dwangsom, lees hier meer over op de pagina 'Dwangsommen'. 

Met Civilitas haalt u uw onzekerheden weg en maken wij voor eenieder het recht toegankelijker. 


De gemeente 

Ook de diensten die Civilitas aanbiedt aan de gemeente zijn veelzijdig. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat de gemeente nog met enige regelmaat te laat beslist en derhalve een dwangsom verschuldigd is. 

Om welke reden Civilitas dan ook een variant aanbiedt aan de gemeente. In deze variant van onze applicatie ziet de gemeente de afspraken overzichtelijk binnen komen waarop zij vervolgens alle stappen die plaatsvinden in het dossier kunnen registreren.

Is het dossier in behandeling genomen? Check ✅
Is er al een beslissing genomen? Check ✅

Maar ook voor de gemeente hebben wij onze termijnbewaker beschikbaar gemaakt, lees hier meer over op de pagina 'Dwangsommen'. 

Voor welke aanvragen kunt u bij ons terecht? 

Momenteel hebben wij ons beperkt tot de bijzondere bijstand.

Ons streven is om hier in de loop van de tijd ook andere gemeentelijke procedures aan toe te voegen. Denk hierbij aan het bezwaar tegen de WOZ-beschikking.